ÚP ČR – Nákup serverů

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailProchazka_public_2022.cerCertifikát29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 - Krycí list nabídky.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 - Specifikace plnění serveru.xlsxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 - Seznam adres.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 - Závazný návrh kupní smlouvy.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilost.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 6 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 7 - Poddodavatelé (vzor).docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 8 - Seznam významných dodávek.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný
DetailZD_Nákup_serverů.pdfZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ29. 08. 2022 17:22Dokument není zavirovaný