Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze

Systémové číslo NEN

N006/22/V00022684

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00022684

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

520 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 09. 2022 09:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 10. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Velická

E-mail

Jana.Velicka@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776184

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro zadavatele, a to pro pracoviště Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze, sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, v rozsahu: a) pracovnělékařské prohlídky: vstupní, periodické mimořádné, výstupní a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání b) poradenství - zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci. c) dohled - pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Kód z číselníku NIPEZ

85147000-1

Název z číselníku NIPEZ

Pracovně lékařská služba

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

85147000-1

Název z číselníku CPV

Pracovně lékařská služba

Název předmětu

Závodní zdravotní péče

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 09. 2022 09:43Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.