Servis, revize a opravy zdvihacích zařízení v objektu čp. 2079, Benešov

Základní informace


Název zadávacího postupu

Servis, revize a opravy zdvihacích zařízení v objektu čp. 2079, Benešov

Systémové číslo NEN

N006/22/V00023571

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00023571

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 09. 2022 12:31

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Ivan

Příjmení

Matys

E-mail

Ivan.Matys@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776816

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný smluvní servis, odborné prohlídky a zkoušky (revize) a případné opravy zdvihacích zařízení umístěných v administrativní budově Poštovní čp. 2079, Benešov, a to: 1) hydraulického osobního výtahu KLEEMANN, typ FlexiLift N 2) šikmé schodišťové plošiny pro invalidy typ JKPOV 1 475 710 000 001 A) Odborné prohlídky výtahu včetně kompletní servisní prohlídky a pravidelné údržby Odborné prohlídky výtahu budou prováděny odborným servisním pracovníkem v rozsahu a periodicitě dle ČSN 27 4002, v platném znění, tj. 1x za čtvrtletí se zápisem do knihy výtahu (Protokol z odborné prohlídky). Odborné prohlídky budou prováděny za účelem posouzení celkového stavu výtahu z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti, včetně kontroly vedení dokumentace. Současně s odbornou prohlídkou bude provedena kompletní servisní prohlídka výtahu, při níž budou provedeny všechny předepsané seřizovací, čistící a mazací úkony. Součástí servisu bude i kontrola nastavení, při které se provádějí preventivní činnosti a kontroly dílů výtahu, a to zejména: - výtahový stroj (motor, převodovka, brzda, nosné prostředky) - hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné prostředky, omezovač rychlosti - šachetní a kabinové dveře - spínací prvky v rozvaděči výtahu - funkčnost tlačítek volby stanic - nouzový signál - bezpečnostní spínače a vypínače B) Odborné zkoušky výtahu: Odborné zkoušky výtahu budou prováděny v rozsahu a periodicitě dle ČSN 27 4007, v platném znění, tj. 1x za 3 roky. C) Odborné prohlídky nebo zkoušky plošiny: Odborné prohlídky plošiny budou prováděny 1x ročně, každý 3. rok prohlídku nahrazuje odborná zkouška. V průběhu odborné prohlídky nebo zkoušky budou provedeny rovněž seřizovací, čistící a mazací úkony a bude provedena minimálně v tomto rozsahu: - kontrola dokumentace - vizuální kontrola: - celkové upevnění - kontrola napnutí řetězů, opotřebení řetězek - funkce vyvažovacích vzpěr - seřízení krajních poloh plošiny - funkce nájezdových můstků - funkce zajišťovacích mechanizmů vč. spínačů - funkce ovládací tyče - promazání otočných čepů a kladek - kontrola funkce zachytačů plošiny - kontrola vůlí pojezd. vozíků, ložisek kol, kladek - funkční zkouška (ověření všech funkcí plošiny) - zkouška se zatížením: - statická – kontrola rovinnosti vozíků a trubek - dynamická – kontrola ovládání, hlučnost, dojezdy D) Opravy: Odstranění poruchových stavů výtahu a plošiny bude prováděno na základě písemné objednávky zadavatele. Zadavatel požaduje, aby se pracovník odborné firmy dostavil k ohledání poruchy do 24 hodin od nahlášení závady (mailem, datovou schránkou, příp. telefonicky), pokud nebude mezi zadavatelem a odbornou firmou dohodnuto jinak. Provedení opravy je požadováno do 7 pracovních dnů od nahlášení závady, pokud nebude dohodnuto s ohledem na charakter závady jinak. V případě havárie je zásah požadován do 24 hodin, od jejího nahlášení (telefonicky, e-mailem).

Kód z číselníku NIPEZ

50750000-7

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba výtahů

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

50750000-7

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba výtahů

Název předmětu

Údržba výtahů

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je administrativní budova č.p. 2079, stavba pro administrativu, stojící na pozemku parc. č. 5/2, ulice Poštovní, k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailOpravy a údržba výtahů50750000-7Údržba výtahů

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 10:31Uveřejnění účastníků
Detail24. 11. 2022 10:31Uveřejnění výsledku
Detail01. 11. 2022 10:04Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail01. 11. 2022 10:00Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí_zadavatele_o_vyběru_dodavatele.pdf.
Detail14. 10. 2022 09:05Došlo k uveřejnění dokumentu Upřesnění_zadávací_dokumentace.pdf.
Detail21. 09. 2022 12:31Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.