Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa

Systémové číslo NEN

N006/22/V00023869

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-036007

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00023869

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 09. 2022 13:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Ivana

Příjmení

Smoliková

E-mail

smolikova@mestojablonec.cz

Telefon 1

+420 483357331

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je „Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa„. Součástí předmětu zakázky je výměna 883 ks svítidel. V rámci výměny svítidel budou vyměněny i svodové kabely. Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci a v soupisu prací k nacenění, které tvoří přílohu č. 3 a 4 těchto zadávacích podmínek.

Kód z číselníku NIPEZ

34993000-4

Název z číselníku NIPEZ

Silniční svítidla

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

34993000-4

Název z číselníku CPV

Silniční svítidla

Název předmětu

Silniční svítidla

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic45316110-9Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
DetailInstalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení45316100-6Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 01. 2023 20:32Uveřejnění účastníků
Detail19. 01. 2023 20:32Uveřejnění výsledku
Detail14. 09. 2022 19:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail12. 09. 2022 13:51Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 09. 2022 15:1912. 09. 2022 02:00F2022-036007Oznámení o zahájení zadávacího řízení