Statutární město Jablonec nad Nisou

Základní informace


Úřední název

Statutární město Jablonec nad Nisou

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

IČO

00262340

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 483357122

Telefon 2

+420 483357547

WWW

www.mestojablonec.cz

E-mail

cerna@mestojablonec.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jablonec nad Nisou

Část obce

Jablonec nad Nisou

Ulice

Mírové náměstí

Číslo popisné

3100

Číslo orientační

19

PSČ

46601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Název účtu

Výdajový účet

Číslo účtu

121451

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost