Revmatologický ústav

Základní informace


Úřední název

Revmatologický ústav

IČO

00023728

DIČ

CZ00023728

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 234075244

Fax

+420 224914451

WWW

www.revma.cz

E-mail

sekretariat@revma.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Praha 2 Nové Město

Ulice

Na Slupi

Číslo popisné

4

Číslo orientační

450

PSČ

12800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet ČNB

Číslo účtu

439021

Kód banky

0710

IBAN

CZ1007100000000000439021

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Zdravotnictví
Vzdělávání