Vytvoření predikčních modelů a) spotřeby elektrické energie nabíjecí stanice elektromobilů a b) predikčního modelu celkové spotřeby elektřiny odběrného místa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vytvoření predikčních modelů a) spotřeby elektrické energie nabíjecí stanice elektromobilů a b) predikčního modelu celkové spotřeby elektřiny odběrného místa

Systémové číslo NEN

N006/22/V00025665

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-038786

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00025665

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 09. 2022 02:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Michala

Příjmení

Pešková

E-mail

peskova@midaconsulting.cz

Telefon 1

+420 724592085

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky na služby je vytvoření predikčních modelů chování a) nabíjecí stanice pro elektromobily a b) celkovou spotřebu objektu s využitím historických dat, dat předpovědi počasí, plánu využití a další relevantních dat, pro výpočet flexibility daného zařízení a navržení optimálního řízení pro snížení nákladů nebo snížení produkovaného CO2. Vytvořené modely musí být vytrénovány na historických datech zadavatele a následně využity na již stávajících pilotních instalacích ve Velké Británii a/nebo Česku. Tyto modely chování musí být vyvinuty a předány včetně duševního práva zadavateli s tím, že budou za-integrovány přes API do Cloudové integrační platformy. V případě potřeby bude možné tyto predikční modely v čase dále optimalizovat a rozšiřovat dle potřeb zadavatele.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Název předmětu

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 05. 2023 12:17Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 05. 2023 15:57Uveřejnění účastníků
Detail10. 05. 2023 15:57Uveřejnění výsledku
Detail10. 05. 2023 15:18Uveřejnění účastníků
Detail10. 05. 2023 15:18Uveřejnění výsledku
Detail24. 11. 2022 21:45Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail20. 10. 2022 16:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 09. 2022 02:03Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail29. 09. 2022 02:03Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


13. 02. 2023 00:00F2023-006903Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
28. 09. 2022 20:5529. 09. 2022 02:01F2022-038786Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu