SEZ, doprůzkum a aktualizace analýzy rizik v areálu společnosti KASTL INVEST s.r.o., lokalita Jindřichov

Základní informace


Název zadávacího postupu

SEZ, doprůzkum a aktualizace analýzy rizik v areálu společnosti KASTL INVEST s.r.o., lokalita Jindřichov

Systémové číslo NEN

N006/22/V00028816

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00028816

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 10. 2022 22:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 12. 2022 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lucie Natálie

Příjmení

Dejnegová

E-mail

Lucie_Natalie.Dejnegova@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257043961

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je doprůzkum a aktualizace analýzy rizik včetně účasti na oponentním řízení v areálu společnosti KASTL INVEST s.r.o., lokalita Jindřichov v souladu se schválenou projektovou dokumentací „JINDŘICHOV, papírna zpracování projektové dokumentace doprůzkumu a aktualizace analýzy rizik v areálu společnosti KASTL INVEST s.r.o., červenec 2022, Ing. Václav Hodný a dle platného Rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc č. j.: ČIŽP/48/OOV/SR01/0904106.004/14/OMO ze dne 10.2.2014.

Kód z číselníku NIPEZ

90715000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s vyšetřováním znečištění životního prostředí

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

90715000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s vyšetřováním znečištění životního prostředí

Název předmětu

Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 20:42Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 11. 2022 20:33Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 11. 2022 17:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 11. 2022 17:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace16. 11. 2022 17:47Ing. Lucie Natálie Dejnegová
Detail16. 11. 2022 17:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace16. 11. 2022 17:46Ing. Lucie Natálie Dejnegová
Detail16. 11. 2022 17:24Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace16. 11. 2022 17:45Ing. Lucie Natálie Dejnegová
Detail16. 11. 2022 16:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace16. 11. 2022 17:18Ing. Lucie Natálie Dejnegová
Detail09. 11. 2022 13:25Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 11. 2022 13:23Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 11. 2022 13:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.