Dodávka zdravotnických přístrojů pro vybraná oddělení pediatrické nemocnice Zhvania III

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka zdravotnických přístrojů pro vybraná oddělení pediatrické nemocnice Zhvania III

Systémové číslo NEN

N006/22/V00029436

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-045475

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00029436

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 219 500,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 11. 2022 15:42

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 12. 2022 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jan

Příjmení

Vojkůvka

E-mail

vojkuvka@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Telefon 2

+420 602515308

Předmět


Popis předmětu

Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s Gruzií s názvem „Zavedení služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii“. Cílem projektu je zajištění služeb paliativní a dlouhodobé péče pro děti s život limitujícím onemocněním v Gruzii. V rámci plnění předmětu zakázky dodavatel dodá do Gruzie pro partnerskou organizaci zadavatele – Tbiliská státní lékařská univerzita - zdravotnické přístroje a další vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 1A a 1B zadávací dokumentace (dále jen "ZD") „Technická specifikace“. Zdravotnické přístroje (položky č. 1, 21 a 22) budou dodavatelem předány, nainstalovány a uvedeny do provozu v Pediatrické nemocnici Zhvania. Součástí plnění je také příprava a realizace školení zaměřeného na obsluhu a údržbu dodávaných zdravotnických přístrojů a zajištění záručního servisu výše uvedených položek. Položky č. 2 - 12 dle specifikace dodávané jako zdravotnické vybavení budou v rámci plnění předány rovněž předány partnerské organizaci a součástí dodávky bude instruktáž v používání v obvyklém rozsahu. Položky č. 13 – 20 (ostatní vybavení) budou v rámci plnění předmětu realizace předány partnerské organizaci a uvedeny do provozu. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně popsán v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1A a 1B ZD, a dále je specifikován Položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 ZD. Dále je předmět zakázky definován smlouvou a ostatními přílohami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

33100000-1

Název z číselníku NIPEZ

Zdravotnické přístroje

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

33100000-1

Název z číselníku CPV

Zdravotnické přístroje

Název předmětu

Zdravotnické přístroje

Textové pole pro popis místa plnění

Hlavním místem plnění veřejné zakázky je Tbilisi, Gruzie.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailZdravotnické přístroje33100000-1Zdravotnické přístroje
DetailRůzné zdravotnické přístroje a výrobky33190000-8Různé zdravotnické přístroje a výrobky

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 02. 2023 14:11Uveřejnění písemné zprávy
Detail07. 11. 2022 15:42Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 02. 2023 15:0027. 02. 2023 02:00F2023-008323Oznámení o výsledku zadávacího řízení
04. 11. 2022 15:0007. 11. 2022 02:10F2022-045475Oznámení o zahájení zadávacího řízení