Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2023

Základní informace


Název zadávacího postupu

Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2023

Systémové číslo NEN

N006/22/V00029842

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ano

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-053336

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00029842

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

02. 01. 2023 15:15

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 02. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Martina

Příjmení

Mezenská

E-mail

mezenska@lawya.cz

Telefon 1

+420 608162848

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve sběru aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ochrany přírody ustanovení směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další povinností vycházející z této směrnice je odevzdání hodnotících zpráv o stavu přírodních stanovišť Evropské komisi v pravidelných šestiletých intervalech. Aktualizovaná vrstva mapování biotopů představuje hlavní datový podklad pro jejich tvorbu. Prostřednictvím plnění předmětu zakázky se realizuje jedna část z cyklu aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR, což umožní naplnění potřeb AOPK ČR pro zajištění sledování stavu přírodních stanovišť v daném kalendářním roce.

Kód z číselníku NIPEZ

90711500-9

Název z číselníku NIPEZ

Ekologické monitorování v jiných případech než u stavby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

90711500-9

Název z číselníku CPV

Ekologické monitorování v jiných případech než u stavby

Název předmětu

Ekologické monitorování v jiných případech než u stavby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2023/S 002-003257

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 01. 2023 17:24Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 01. 2023 17:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 01. 2023 17:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 01. 2023 20:14Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 01. 2023 18:23Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 01. 2023 16:04Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 01. 2023 16:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 01. 2023 15:15Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 12. 2022 13:4102. 01. 2023 02:02F2022-053336Oznámení o zahájení zadávacího řízení