EDA - Modernizace TG3

Základní informace


Název zadávacího postupu

EDA - Modernizace TG3

Zadavatel

ČEZ, a. s.

Systémové číslo NEN

N006/22/V00029975

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-045702

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00029975

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 11. 2022 02:16

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

10. 01. 2023 12:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

19. 04. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Petra

Příjmení

Čekalová

E-mail

petra.cekalova@cez.cz

Telefon 1

+420 606607228

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního nového oběžného kola reverzní Francisovi turbíny pro soustrojí TG3, a to vč. demontáže, montáže, veškerých měření a zkoušek, splňující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

42112210-2

Název z číselníku NIPEZ

Vodní turbíny

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

42112210-2

Název z číselníku CPV

Vodní turbíny

Název předmětu

Vodní turbíny

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVodní turbíny42112210-2Vodní turbíny

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 03. 2023 08:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 03. 2023 14:13Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 03. 2023 14:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 03. 2023 14:02Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 03. 2023 13:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail02. 03. 2023 11:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 02. 2023 12:51Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail05. 12. 2022 02:46Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail02. 12. 2022 17:35Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail02. 12. 2022 17:34Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


02. 12. 2022 18:1205. 12. 2022 02:38F2022-049582Oprava
07. 11. 2022 17:2510. 11. 2022 02:10F2022-045702Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby