Pracovnělékařské služby pro Územní pracoviště Střední Čechy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pracovnělékařské služby pro Územní pracoviště Střední Čechy

Systémové číslo NEN

N006/22/V00030053

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00030053

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 11. 2022 10:55

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 12. 2022 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zdeňka

Příjmení

Mottlová

E-mail

Zdenka.Mottlova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776820

Předmět


Popis předmětu

Účelem výběrového řízení je výběr dodavatele pro zajištění pracovnělékařských služeb dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PLS“), pro zadavatele, a to pro pracoviště Územní pracoviště Střední Čechy, sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, v rozsahu: a) pracovnělékařské prohlídky – vstupní, periodické mimořádné, výstupní a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání; b) poradenství – zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci; c) dohled – pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Kód z číselníku NIPEZ

85147000-1

Název z číselníku NIPEZ

Pracovně lékařská služba

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

85147000-1

Název z číselníku CPV

Pracovně lékařská služba

Název předmětu

Závodní zdravotní péče

Textové pole pro popis místa plnění

Ordinace lékaře, kde budou pracovnělékařské prohlídky skutečně prováděny, situované na území Prahy a sídla pracovišť zadavatele uvedená v příloze č. 5 výzvy.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPracovně lékařská služba85147000-1Závodní zdravotní péče

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 01. 2023 12:02Došlo k uveřejnění dokumentu Příloha č. 1 - Seznam pracovišť.
Detail10. 01. 2023 12:02Došlo k uveřejnění dokumentu SML 415_2022.
Detail13. 12. 2022 10:24Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail15. 11. 2022 14:43Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 11. 2022 10:55Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.