Zajištění správy, provozu a údržby portálu RIS3

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění správy, provozu a údržby portálu RIS3

Systémové číslo NEN

N006/22/V00030960

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00030960

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 11. 2022 16:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 12. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Petra

Příjmení

Matoušková

E-mail

matouskova@mpo.cz

Telefon 1

+420 224852129

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je správa, provoz a údržba portálu RIS3, který je podpůrným nástrojem pro implementaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR a pro dlouhodobou transparentní, systematickou a nadregionální identifikaci oblastí specializace a trendů orientovaného a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Portál RIS3 obsahuje mimo klasické webové rozhraní také modul komunikační, datový a vizualizační. Jedná se tedy o poměrně složitý systém vzájemně propojených modulů, který zpracovává a integruje velké množství dat z různých zdrojů, umožňuje jejich vizualizaci a vyhodnocování. Poskytuje také prostředí pro systematickou komunikaci přibližně 200 osob.

Kód z číselníku NIPEZ

48810000-9

Název z číselníku NIPEZ

Informační systémy

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48810000-9

Název z číselníku CPV

Informační systémy

Název předmětu

Informační systémy

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby informačních technologií72222300-0Služby informačních technologií
DetailDatové služby72300000-8Datové služby
DetailInformační systémy a servery48800000-6Informační systémy a servery

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 12. 2022 15:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 11. 2022 16:18Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 11. 2022 16:16Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail24. 11. 2022 16:10Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 11. 2022 16:41Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.