Ministerstvo průmyslu a obchodu

Základní informace


Úřední název

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MPO

IČO

47609109

DIČ

CZ 47609109

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 224853574

WWW

www.mpo.cz

E-mail

lovichova@mpo.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Staré Město

Ulice

Na Františku

Číslo popisné

1039

Číslo orientační

32

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstPrůmysl a obchod