Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce Lelekovice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství obce Lelekovice

Systémové číslo NEN

N006/22/V00031208

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

17. 11. 2022 10:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

06. 12. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Stanislav

Příjmení

Kopecký

E-mail

s.kopecky@volny.cz

Telefon 1

+420 603878739

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství zadavatele v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podrobně vymezených v soupisu služeb a seznamu stanovišť nádob na sběr odpadu (dále také „soupis služeb“), které jsou v příloze č. 1 návrhu smlouvy, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

90500000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Hlavní místo plnění

Jihomoravský kraj

Kód z číselníku CPV

90500000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Název předmětu

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ064Jihomoravský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Webová adresa profilu zadavatele mimo NEN

http://lelekovice.profilzadavatele.cz/

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 11. 2022 16:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 11. 2022 10:17Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.