Software Maintenance Citrix

Základní informace


Název zadávacího postupu

Software Maintenance Citrix

Systémové číslo NEN

N006/22/V00031595

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00031595

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 11. 2022 15:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

05. 12. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Matoušková

E-mail

jana.matouskova@cssz.cz

Telefon 1

+420 257062494

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro zadavatele Software Maintenance Citrix Virtual Apps Advanced a Software Maintenance Citrix ADC SDX. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je obsažen v příloze č. 1 Výzvy a jejích přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

48216000-5

Název z číselníku NIPEZ

Balík programů pro terminálovou emulaci síťové konektivity

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

48216000-5

Název z číselníku CPV

Balík programů pro terminálovou emulaci síťové konektivity

Název předmětu

Balík programů pro terminálovou emulaci síťové konektivity

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 15:26Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 01. 2023 15:31Uveřejnění účastníků
Detail18. 01. 2023 15:31Uveřejnění výsledku
Detail23. 11. 2022 15:39Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail23. 11. 2022 15:38Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 11. 2022 15:30Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail23. 11. 2022 15:26Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 11. 2022 15:10Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.