Laser přístroj

Základní informace


Název zadávacího postupu

Laser přístroj

Systémové číslo NEN

N006/22/V00032637

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00032637

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

530 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 11. 2022 16:04

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 12. 2022 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Marie

Příjmení

Pikalová

E-mail

marie.pikalova@ikem.cz

Telefon 1

+420 261365056

Předmět


Popis předmětu

Dodání a zprovoznění 1 ks laser přístroje a to včetně všech požadovaných komponentů a příslušenství dle technické specifikace. Přístroj je pořizován v rámci Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES v rámci projektu č. LX22NPO5104 s názvem „Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění“. Přístroj bude sloužit k přesnější diagnostice mikrocirkulace na podiatrické ambulanci IKEM, kde je doposud používáno pouze měření transkutánní tenze kyslíku. Tento přístroj umožní lepší posouzení prokrvení kožních kapilár k hodnocení efektu, jak běžných revaskularizačních metod, tak buněčné terapie kritické končetinové ischemie a bude využíván zejména k dalšímu výzkumu mikrocirkulace.

Kód z číselníku NIPEZ

33128000-3

Název z číselníku NIPEZ

Lékařské lasery mimo chirurgické

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

33128000-3

Název z číselníku CPV

Lékařské lasery mimo chirurgické

Název předmětu

Lékařské lasery mimo chirurgické

Textové pole pro popis místa plnění

sídlo zadavatele

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 17:28Uveřejnění účastníků
Detail25. 01. 2023 17:24Uveřejnění výsledku
Detail23. 12. 2022 10:35Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail21. 12. 2022 11:16Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele23. 12. 2022 10:16Ing. Žaneta Cibochová
Detail30. 11. 2022 16:04Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.