Provozní systém Puncovního úřadu

Základní informace


Název zadávacího postupu

Provozní systém Puncovního úřadu

Systémové číslo NEN

N006/22/V00034256

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-052877

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00034256

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

8 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 12. 2022 13:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

31. 01. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lubomír

Příjmení

Sláma

E-mail

slama@puncovniurad.cz

Telefon 1

+420 225982236

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky s názvem „Provozní systém Puncovního úřadu“ je pořízení Provozního systému Puncovního úřadu (dále jen „PSPÚ“), jehož účelem bude podporovat provádění hlavních činností zadavatele prostřednictvím podpory procesů realizujících činnosti zadavatele, jako jsou procesy oblastí Puncovní kontroly, Puncovní inspekce, Komise cenností a Vedení registrů náležející do působnosti zadavatele. V rámci tvorby a provozu PSPÚ je zároveň nezbytné dodržet bezpečnostní požadavky ve vztahu k významnému informačnímu systému, kterým PSPÚ je, požadavkům GDPR, legislativním požadavkům, infrastruktuře zadavatele a vazbě PSPÚ na okolní systémy a rozhraní. Cílem vytvoření nového PSPÚ je vývoj systému reflektujícího trend ve vývoji technologií a modernizace procesu Puncovní kontroly, realizace požadavků na významný informační systém a GDPR, rozvoj systému ve smyslu doplnění nových funkcionalit a maximální automatizace činností, podpora procesů, které nebyly stávajícím systémem podporovány, integrace na další systémy a rozhraní a v neposlední řadě i zvýšení uživatelského komfortu PSPÚ vzhledem k uživatelům.

Kód z číselníku NIPEZ

72262000-9

Název z číselníku NIPEZ

Vývoj programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72262000-9

Název z číselníku CPV

Vývoj programového vybavení

Název předmětu

Vývoj programového vybavení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 16:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 01. 2023 11:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 01. 2023 13:57Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 01. 2023 13:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail16. 01. 2023 12:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 12. 2022 13:23Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


22. 12. 2022 16:0027. 12. 2022 03:00F2022-052877Oznámení o zahájení zadávacího řízení