„SEZ – Ochranné sanační čerpání podzemní vody v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„SEZ – Ochranné sanační čerpání podzemní vody v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice, společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.“

Systémové číslo NEN

N006/22/V00034499

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-053322

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00034499

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 01. 2023 10:45

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 02. 2023 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Anna

Příjmení

Chadimová

E-mail

anna.chadimova@mfcr.cz

Telefon 1

+420 257043960

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je provádění prací k odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Liberci-Rochlicích. Jedná se o saturovanou zónu horninového prostředí. Projektované ochranné čerpání představuje dočasné řešení před vlastní finální sanací lokality, která bude zahrnovat vymístění kontaminované zeminy a provedení kompletní sanace horninového prostředí a podzemní vody. Návrh prací byl projektován na základě a v souladu s rozhodnutím ČIŽP OI Liberec č. j. ČIŽP/51/2017/398 ze dne 21.9.2017, které ukládá společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o – BENZINA, odštěpný závod nápravná opatření vedoucí k odstranění následků závadného stavu – staré ekologické zátěže, stanovuje cílové limity a termíny realizace nápravného opatření. Navrhované práce jsou rozdělené do dvou částí: I. fáze - provoz OSČ na stávajících objektech II. II. fáze - provoz OSČ na stávajících objektech a nově vyhloubených vrtech.

Kód z číselníku NIPEZ

90733900-3

Název z číselníku NIPEZ

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

90733900-3

Název z číselníku CPV

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Název předmětu

Čištění nebo sanace znečištěných podzemních vod

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 01. 2023 11:16Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 01. 2023 16:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 01. 2023 16:52Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail25. 01. 2023 16:52Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 01. 2023 16:48Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace25. 01. 2023 16:56Anna Chadimová
Detail03. 01. 2023 10:45Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


29. 12. 2022 00:0002. 01. 2023 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení