RD - Svoz a likvidace nebezpečného odpadu vyprodukovaného odborným provozem VVetÚ pracoviště Chotyně v období od 1.3.2023 do 29.2.2024.

Základní informace


Název zadávacího postupu

RD - Svoz a likvidace nebezpečného odpadu vyprodukovaného odborným provozem VVetÚ pracoviště Chotyně v období od 1.3.2023 do 29.2.2024.

Systémové číslo NEN

N006/23/V00002121

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00002121

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 01. 2023 16:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 02. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Igor

Příjmení

Mathias

E-mail

Igor.Mathias@army.cz

Telefon 1

+420 973487311

Telefon 2

+420 724283292

Předmět


Popis předmětu

Předmět a vymezení plnění zakázky: Jedná se o nákup služby k uzavření RD – Zabezpečení svozu a likvidace nebezpečného odpadu vyprodukovaného odbornými provozy VVetÚ pracoviště Chotyně v období od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024. Podrobný popis – viz. přílohy č.1-4. Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele – formou výzvy k poskytnutí plnění (vystavených objednávek) na základě uzavřené rámcové dohody s vítězným účastníkem pro období od podpisu RD předpoklad 1.3.2022 až do 29. 2. 2024. Dodavatel zajistí v uvedeném období jednotlivá dílčí plnění svozem a likvidaci odpadu v souladu s platnými zákony a normami. Předpokládaná výše plnění RD v uvedeném období bude do výše max. 57 000,- Kč s DPH, uvedené výše však nemusí být dosaženo. Požadujeme: 1. Aby jednotlivé svozy byly realizovány 1 x za měsíc a to v pracovní době od 07,00 do 15,30 hod. dle telefonického upřesní.

Kód z číselníku NIPEZ

90500000-2

Název z číselníku NIPEZ

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

90500000-2

Název z číselníku CPV

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Název předmětu

Služby související s likvidací odpadů a odpady

Textové pole pro popis místa plnění

VVetÚ pracoviště Chotyně - areál veterinární kliniky - (Hrádek nad Nisou).

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 01. 2023 09:32Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail31. 01. 2023 09:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 01. 2023 16:27Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.