Úspora energie HH Jelenovská

Základní informace


Název zadávacího postupu

Úspora energie HH Jelenovská

Systémové číslo NEN

N006/23/V00002546

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-004787

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00002546

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 01. 2023 19:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 03. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Jiří

Příjmení

Zapletal

E-mail

info@dobrazakazka.cz

Telefon 1

+420 774883284

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jediným dodavatelem na provedení stavebních úprav a instalací ve stávajícím objektu. Předmětem stavebních úprav a instalací je provedení kompletních prací a dodávek vedoucích k energetickým úsporám na současných budovách horského hotelu Jelenovská. Jedná se o provedení výměny oken, zateplení střech, zateplení objektů, provedení nových rozvodů vytápění vč. dodávky technologie vytápění, provedení fotovoltaické elektrárny, provedení rekuperace a nové elektroinstalace. Přesný rozsah je zřejmý z přílohy této výzvy, výkazu výměr a zadávací dokumentace. Podkladem pro stanovení rozsahu prováděných prací je dokumentace tvořící přílohu této zadávací dokumentace. Součástí předmětu zakázky je i provedení dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění prací. Dokumentace pro stavební povolení a samotná realizace stavebního povolení je věcí zadavatele. Pravomocné stavební povolení bude předáno vybranému dodavateli při podpisu smlouvy o dílo (nedohodnou-li se smluvní strany jinak).

Kód z číselníku NIPEZ

45212410-3

Název z číselníku NIPEZ

Výstavba budov sloužících k ubytování

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

45212410-3

Název z číselníku CPV

Výstavba budov sloužících k ubytování

Název předmětu

Stavební úpravy budov sloužících k ubytování

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 03. 2023 17:55Uveřejnění účastníků
Detail17. 03. 2023 17:55Uveřejnění výsledku
Detail21. 02. 2023 13:48Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 02. 2023 18:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 02. 2023 18:30Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 02. 2023 15:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail30. 01. 2023 19:11Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


17. 03. 2023 00:00F2023-011249Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
27. 01. 2023 00:0030. 01. 2023 00:00F2023-004787Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu