Archiv bezpečnostních složek

Základní informace


Úřední název

Archiv bezpečnostních složek

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ABS

IČO

75112817

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 221008101

E-mail

info@abscr.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Žižkov

Ulice

Siwiecova

Číslo popisné

2428

Číslo orientační

2

PSČ

13000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstArchivní činnost