Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

06. 09. 2023 12:25

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


20D20237 355 285,536 078 748,37
20D202320237 355 285,536 078 748,37