„Servery a disková pole pro posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audio nahrávek z jednání soudu - 1. část – Servery pro posílení centrální infrastruktury“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„Servery a disková pole pro posílení infrastruktury pro digitální pracoviště a ukládání audio nahrávek z jednání soudu - 1. část – Servery pro posílení centrální infrastruktury“

Systémové číslo NEN

N006/23/V00007878

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-004427

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00007878

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

10 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2023 16:00

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2023 18:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jovana

Příjmení

Exnerová

E-mail

jexnerova@msp.justice.cz

Telefon 1

+420 221997421

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání celkem deseti (10) serverů pro posílení centrální infrastruktury dle Technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Kupní smlouvy na nákup serverů pro posílení centrální infrastruktury (dále jen „Smlouva“) včetně dodání veškerých dokladů a licencí (oprávnění) k užívání všech serverů s tím, že licenční oprávnění poskytnou Zadavateli neomezená oprávnění ke všem činnostem, které jsou potřebné k efektivnímu využití serverů.

Kód z číselníku NIPEZ

48820000-2

Název z číselníku NIPEZ

Servery

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48820000-2

Název z číselníku CPV

Servery

Název předmětu

Servery

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 16:00Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


24. 05. 2023 20:0426. 05. 2023 07:45F2023-022141Oznámení o zahájení zadávacího řízení