PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE MŠ STŘEŇ – STAVEBNÍ PRÁCE

Základní informace


Název zadávacího postupu

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE MŠ STŘEŇ – STAVEBNÍ PRÁCE

Zadavatel

Obec Střeň

Systémové číslo NEN

N006/23/V00010149

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00010149

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

22 875 800,92

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

19. 05. 2023 11:00

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 04. 2023 15:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 05. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jiří

Příjmení

Nevima

Titul za jménem

Ph.D.

E-mail

starosta@stren.cz

Telefon 1

+420 585386835

Telefon 2

+420 723766522

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přístavba a rekonstrukce MŠ Střeň“. Navržené stavební úpravy uvažují provedení stavebních úprav v podobě: - přístavby budovy MŠ Střeň, přičemž v zahradě MŠ bude provedena přízemní přístavba nepravidelného půdorysného tvaru, nepodsklepená, opatřená plochou střechou. Přístavba bude umístěna na hranici se sousedním pozemkem. V této přístavbě budou umístěny dvě oddělení mateřské školy. Dále bude v přístavbě umístěn sklad a pohotovostní WC; - rekonstrukce budovy MŠ Střeň, přičemž v budově MŠ bude provedena úprava stávajících prostor zázemí. Oddělení MŠ bude přebudováno na šatny, WC, umyvárny a zázemí pro učitele a další personál. Toto bude přímo navazovat na novou přístavbu MŠ, kde budou dvě nové oddělení MŠ. Blíže je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ BUDOVY ZŠ A MŠ V OBCI“ vypracované projekční kanceláří SPZ DESIGN, s.r.o., se sídlem: Moravská 359/13, Holice, 779 00 Olomouc, IČO: 27831132 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 3 a 4 Zadávací dokumentace. Součástí zpracované projektové dokumentace (příloha č. 4 Zadávací dokumentace) jsou také jiné stavební práce, které však nejsou předmětem zakázky. Rozsah prací je tedy vymezen soupisem prací v položkovém rozpočtu s výkazem výměr.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 13:06Uveřejnění písemné zprávy
Detail19. 05. 2023 11:27Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail19. 05. 2023 11:21Uveřejnění o zrušení
Detail11. 05. 2023 23:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail08. 05. 2023 21:59Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail08. 05. 2023 21:49Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 05. 2023 22:23Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 05. 2023 22:13Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 04. 2023 21:11Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 04. 2023 22:04Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.