Rámcová dohoda - Euroklíč pro ČR 2019 - 2023

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rámcová dohoda - Euroklíč pro ČR 2019 - 2023

Systémové číslo NEN

N006/23/V00011308

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-016087

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00011308

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

25 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 04. 2023 15:29

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zuzana

Příjmení

Dufková

E-mail

z.dufkova@nrzp.cz

Telefon 1

+420 776261262

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním vybraným dodavatelem (účastníkem rámcové dohody), jejímž předmětem budou průběžné dodávky speciálních klíčů pro osoby se zdravotním postižením (tzv. euroklíče), zámků-vložek (tzv. eurozámky), popř. elektrozámků (tzv. elektro-eurozámky) ve veřejně přístupných objektech na území České republiky, a to včetně dopravy na místo určení a montáže. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání limitu předpokládané hodnoty veřejné zakázky ve smyslu § 16 a § 20 zákona, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Plnění vyplývající z rámcové dohody bude realizováno na základě jednotlivých písemných výzev k poskytnutí plnění v průběhu trvání rámcové dohody v rozsahu požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ZD a Příloze č. 2 ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

44520000-1

Název z číselníku NIPEZ

Zámky, klíče a panty

Kód z číselníku CPV

44520000-1

Název z číselníku CPV

Zámky, klíče a panty

Název předmětu

Zámky, klíče a panty

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 04. 2023 15:29Uveřejnění výsledku