Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon

Systémové číslo NEN

N006/23/V00011902

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-036639

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00011902

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

7 905 150,41

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 05. 2023 17:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 05. 2023 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Dana

Příjmení

Cerhová

E-mail

dana.cerhova@brandysko.cz

Telefon 1

+420 326909130

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci uličního prostoru místní komunikace v Zahradníčkově ulici (v úseku od ulice Průhon do křižovatky s ulicí Komenského). V rámci rekonstrukce bude řešena úprava místní obslužné komunikace s přilehlými chodníky a nezpevněnými plochami. Stávající povrchové vrstvy budou odstraněny a nahrazeny novými. Chodníky budou předlážděny včetně vjezdů do dvorů a garáží betonovou dlažbou. Součástí stavby jsou také stavební úpravy odvodňovacích prvků komunikace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále stavební práce spočívající v rekonstrukci uličního prostoru místní komunikace v ulici Průhon (v úseku od ulice Zahradníčkova do křižovatky s ulicí Havlíčkova). Samotný prostor křižovatky Průhon/Zahradníčkova má nově realizované povrchy. Se stavebními zásahy se zde neuvažuje. V rámci rekonstrukce bude řešena úprava místní obslužné komunikace s přilehlými chodníky. Stávající povrchové vrstvy budou odstraněny a nahrazeny novými. Chodníky budou předlážděny včetně vjezdů do dvorů a garáží betonovou dlažbou. Součástí stavby je také rekonstrukce odvodňovacích prvků komunikace, které budou zaústěny do jednotné kanalizace po její rekonstrukci.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 04. 2024 15:29Uveřejnění účastníků
Detail25. 04. 2024 15:29Uveřejnění výsledku
Detail25. 04. 2024 15:26Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail25. 04. 2024 15:25Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail27. 03. 2024 13:11Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail21. 02. 2024 10:22Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail20. 11. 2023 16:24Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail21. 08. 2023 10:30Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail16. 08. 2023 10:15Uveřejnění písemné zprávy
Detail15. 08. 2023 11:47Uveřejnění účastníků

Evidence uveřejnění ve VVZ


16. 08. 2023 10:00F2023-036639Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu