Nákup dodávkových vozů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup dodávkových vozů

Systémové číslo NEN

N006/23/V00013572

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-022083

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00013572

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2023 13:46

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 06. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je dodávka 3 ks dodávkových vozidel kategorie N1 nafta s provedenou přestavbou s tím, že technické parametry vozidel a požadavky na jejich úpravu (přestavbu) jsou specifikovány v technické specifikaci, která je přílohou 1 zadávací dokumentace zakázky. Předmět dodávky bude nový, dosud nepoužitý, a bude schválený pro provoz na pozemních komunikacích v ČR v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na plnění zakázky jsou, kromě zadávací dokumentace (vč. příloh), také definovány v návrhu kupní smlouvy, jejíž znění je přílohou 2 zadávací dokumentace zakázky.

Kód z číselníku NIPEZ

34100000-8

Název z číselníku NIPEZ

Motorová vozidla

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

34100000-8

Název z číselníku CPV

Motorová vozidla

Název předmětu

Motorová vozidla

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 13:46Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


24. 05. 2023 00:0026. 05. 2023 00:00F2023-022083Oznámení o zahájení zadávacího řízení