Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – Obvodní oddělení policie Mohelnice – vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a podání projektové žádosti pro IROP, a pro následnou realizaci včetně autorského dozoru

Základní informace


Název zadávacího postupu

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje – Obvodní oddělení policie Mohelnice – vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a podání projektové žádosti pro IROP, a pro následnou realizaci včetně autorského dozoru

Systémové číslo NEN

N006/23/V00013690

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00013690

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2023 15:09

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Rose

Příjmení

Nohejlová

E-mail

rose.nohejlova@pcr.cz

Telefon 1

+420 974761670

Předmět


Popis předmětu

Předmětem díla je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro podání projektové žádosti IROP a stavební povolení , a projektové dokumentace pro provádění stavby - rekonstrukce objektu Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále také „KŘP-M“), Obvodní oddělení policie Mohelnice, Gen. Svobody č. p. 473/22, 789 85 Mohelnice. Předmětem veřejné zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta v průběhu stavby. Dále viz zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71300000-1

Název z číselníku NIPEZ

Technicko-inženýrské služby

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

71300000-1

Název z číselníku CPV

Technicko-inženýrské služby

Název předmětu

Technicko-inženýrské služby

Textové pole pro popis místa plnění

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPříprava návrhů a projektů, odhad nákladů71242000-6Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
DetailPoradenské inženýrství a stavební služby71310000-4Poradenské inženýrství a stavební služby
DetailTechnické projektování71320000-7Technické projektování
DetailTechnické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací71322000-1Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
DetailUrčování a sestavování výkazu výměr pro stavbu71246000-4Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
DetailArchitektonické, stavební, technické a inspekční služby71000000-8Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
DetailArchitektonické, technické a plánovací služby71240000-2Architektonické, technické a plánovací služby

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 15:09Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.