Detail

Základní informace


Úřední název

EKOTOP-Uhlíř s.r.o.

IČO

26014599

Obec

Svitavy

Část obce

Předměstí

Ulice

Boženy Němcové

Číslo popisné

2168

Číslo orientační

10b

PSČ

56802

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Datum uzavření smlouvy

04. 07. 2023

Evidenční číslo smlouvy

108/2023

Smluvní cena bez DPH

381 553,00

Smluvní cena s DPH

461 679,13

Smluvní cena s dodatky bez DPH

381 553,00

Smluvní cena s dodatky s DPH

461 679,13

Měna

CZK

Internetová adresa, na které je smlouva umístěna

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23476863

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne