Městys Nová Říše - dobudování kanalizace a ČOV

Základní informace


Název zadávacího postupu

Městys Nová Říše - dobudování kanalizace a ČOV

Systémové číslo NEN

N006/23/V00014829

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-022516

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00014829

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

91 257 977,46

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2023 13:53

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

19. 06. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Kamil

Příjmení

Rucký

E-mail

vr@czvoda.cz

Telefon 1

+420 702058505

Předmět


Popis předmětu

vybudování čistírny odpadních vod o kapacitě 960 EO pro městys Nová Říše a dobudování odkanalizování nenapojených částí městyse (gravitační kanalizace DN 400 dl. 559 m, kanalizační přípojky DN 150 dl. 20 m, kanalizační šachty 23 ks)

Kód z číselníku NIPEZ

45232400-6

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

45232400-6

Název z číselníku CPV

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Název předmětu

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Textové pole pro popis místa plnění

k.ú. Nová Říše, ZUJ 587591 Nová Říše, NUTS CZ0632587591 okres Jihlava

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 13:53Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


26. 05. 2023 00:0026. 05. 2023 00:00F2023-022516Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu