ÚP ÚL - "Zpracování PEN budov ÚP Ústí nad Labem 2023" - opakovaná

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - "Zpracování PEN budov ÚP Ústí nad Labem 2023" - opakovaná

Systémové číslo NEN

N006/23/V00015922

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00015922

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

07. 06. 2023 13:55

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 06. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je závazek zhotovitele opakovaně zpracovávat pro zadavatele dle jeho dílčích objednávek průkazy energetické náročnosti (dále jen „PEN“) budov, které jsou podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodaření zadavatele nebo je zadavatel jinak příslušný s nimi hospodařit. Předané PEN budov budou dílčím plněním této zakázky a budou zpracovány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.) a podle platných prováděcích předpisů k tomuto zákonu. PEN budov budou ÚZSVM sloužit ke splnění povinnosti vlastníka budov podle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. Budovy, na které budou zpracovány PEN, se nacházejí v teritoriální působnosti Územního pracoviště Ústí nad Labem a jeho odloučených pracovišť na území okresů Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. K provozním administrativním budovám, které jsou uvedeny v Příloze č. 4) Výzvy, má zadavatel k dispozici většinu potřebné dokumentace a rovněž poslední PEN. U ostatních budov, pro stát nepotřebných a určených k realizaci, nemá zadavatel zpravidla žádnou dokumentaci ani dosavadní PEN k dispozici. Většinu potřebných skutečností si bude muset zhotovitel zjistit a doměřit na místě. Zadavatel očekává 7 objednávek PEN budov celkem od všech odborů za kalendářní rok. Tento počet je pouze orientační, nemusí být naplněn a může být překročen. dále viz výzva a další přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

71314300-5

Název z číselníku NIPEZ

Poradenství v oblasti efektivního využití energie

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71314300-5

Název z číselníku CPV

Poradenství v oblasti efektivního využití energie

Název předmětu

Poradenství v oblasti energetické účinnosti

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění se pro účely této smlouvy rozumí v objednávce vymezená konkrétní budova v působnosti Územního pracoviště Ústí nad Labem. Zadavatel bude zastupován jednotlivými odbory s následující teritoriální působností: a dále dle výzvy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 07. 2023 08:58Uveřejnění účastníků
Detail17. 07. 2023 08:58Uveřejnění výsledku
Detail29. 06. 2023 10:40Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail29. 06. 2023 10:38Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail07. 06. 2023 13:55Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.