Cyklotrasa povodí Morávky

Základní informace


Název zadávacího postupu

Cyklotrasa povodí Morávky

Systémové číslo NEN

N006/23/V00018443

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00018443

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 06. 2023 23:48

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 07. 2023 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petr

Příjmení

Tesarčík

E-mail

starosta@vojkovice.eu

Telefon 1

+420 732513401

Předmět


Popis předmětu

realizaci novostavby kombinované cyklostezky a cyklotrasy v rámci projektu „Cyklotrasa 2023 5 povodí Morávky“. Stavba povede přes katastry 4 obcí, kterými jsou: Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovice a Pražmo. Součástí předmětu plnění je také stavba lávky „Hlisník“ v k.ú. Vyšní Lhoty. Zadavatel upozorňuje, že z projektu nebudou realizovány dva úseky: úsek č. 1 a úsek č. 2.2. Úsek č. 1, označen jako SO 101 v k.ú. Nošovice, již byl zrealizován. Úsek č. 2.2, z části označené SO 102 v k.ú. Nižní Lhoty, bude realizován dotčenou obcí samostatně a v jinou časovou dobu. Zadavatel dále uvádí, že úsek č. 2 (2.1 a 2.3) s označením SO 102 v k.ú. Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty může být realizován až po dokončení aktuálně probíhající stavby s názvem „Rekonstrukce Žermanického přivaděče – II. etapa“. Předpokládané dokončení realizace stavby je na podzim 2023. Práce na úseku SO 102 budou zahájeny až po skutečném ukončení této stavby. Rozsah stavebních prací a technické řešení je definováno projektovou dokumentací vč. stavebního povolení (Příloha č. 1) a položkovým rozpočtem (Příloha č. 2).

Kód z číselníku NIPEZ

45233162-2

Název z číselníku NIPEZ

Výstavba cyklistických stezek

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45233162-2

Název z číselníku CPV

Výstavba cyklistických stezek

Název předmětu

Výstavba cyklistických stezek

Textové pole pro popis místa plnění

Místa plnění jsou v k.ú. obcí Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovice a Pražmo. Dotčené pozemky jsou uvedeny v projektové dokumentaci (Příloha č. 1).

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 09. 2023 12:30Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 07. 2023 21:21Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol z otevírání nabídek.pdf.
Detail18. 07. 2023 21:18Uveřejnění zadávacích podmínek18. 07. 2023 21:27Petr Tesarčík
Detail06. 07. 2023 20:18Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 06. 2023 10:21Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail28. 06. 2023 10:18Došlo k uveřejnění dokumentu Výzva k podání nabídek a Zadavaci dokumentace (1).pdf.
Detail27. 06. 2023 23:48Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.