Z3 - Výstavba laboratorního pavilonu – modulární výstavba

Základní informace


Název zadávacího postupu

Z3 - Výstavba laboratorního pavilonu – modulární výstavba

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022327

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-048995

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022327

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

402 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 10. 2023 12:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Žaneta

Příjmení

Cibochová

E-mail

zaneta.cibochova@ikem.cz

Telefon 1

+420 261365342

Předmět


Popis předmětu

Předmětem Zakázky je výstavba nového objektu Pavilonu Z3 v areálu Zadavatele (tj. v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč) na pozemcích parc. č. 2262, 2261/2, 2261/4, 2261/27, 2261/36, 846/3 a 846/6, vše v katastrálním území Krč, obec Praha, ve kterém bude umístěno laboratorní pracoviště, a to formou modulární výstavby dle zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce
DetailMontované jednotky a komponenty45223820-0Montované jednotky a komponenty

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 12. 2023 13:21Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 12. 2023 14:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 12. 2023 14:52Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail01. 12. 2023 16:07Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail01. 12. 2023 15:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail28. 11. 2023 12:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 11. 2023 13:36Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 11. 2023 13:31Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail24. 11. 2023 13:28Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail22. 11. 2023 18:13Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 10. 2023 08:5130. 10. 2023 02:01F2023-048995Oznámení o zahájení zadávacího řízení