Vliv bobrů na ekosystémy říční krajiny

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vliv bobrů na ekosystémy říční krajiny

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022527

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022527

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 04. 2024 13:41

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jana

Příjmení

Gregorová

E-mail

jana.gregorova@nature.cz

Telefon 1

+420 951421184

Telefon 2

+420 731397676

Předmět


Popis předmětu

Předmětem VZ je vyhodnocení vlivu mokřadů vzniklých bobřími hrázemi na retenci vody v krajině, na kvalitu vody a na průtoky v dotčených tocích a na přítomnou batrachofaunu. Dále je předmětem hodnocení vlivu bobřích hrází na ekologický a morfologický stav vodních toků a niv. Výstupem bude popis kvalitativních efektů, kvantifikace posuzovaných vlivů a ocenění ekosystémových služeb spojených s renaturací říčních krajin působením bobrů. Na základě získaných informací budou vytvořeny podklady pro výkon státní správy a samosprávy v oblasti obecné a druhové ochrany, pro ekologickou správu vodních toků, pro osvětovou činnost zaměřenou na snížení konfliktnosti předmětného druhu a obecně pro implementaci Programu péče o bobra evropského v ČR.

Kód z číselníku NIPEZ

90721700-4

Název z číselníku NIPEZ

Ochrana ohrožených druhů

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

90721700-4

Název z číselníku CPV

Ochrana ohrožených druhů

Název předmětu

Ochrana ohrožených druhů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 04. 2024 13:42Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 04. 2024 13:41Uveřejnění účastníků
Detail03. 04. 2024 13:41Uveřejnění výsledku