Roční revize technologické části čerpací stanice PHM a techniky PHM

Základní informace


Název zadávacího postupu

Roční revize technologické části čerpací stanice PHM a techniky PHM

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022934

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022934

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 08. 2023 12:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

25. 08. 2023 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Barbora

Příjmení

Straková

E-mail

strakovab@army.cz

Telefon 1

+420 737005383

Předmět


Popis předmětu

Provedení roční revize technologické části čerpací stanice PHM a techniky PHM dle přílohy č. 1 Smluvního vzoru. Smluvní vzor bude účastníkem vyplněn (červeně zvýrazněný text a žlutě zvýrazněná pole tabulky), podepsán oprávněnou osobou a přiložen k nabídce jako návrh Smlouvy o dílo. Zadavatel požaduje, aby subjekt, provádějící požadované úkony, byl držitelem oprávnění k provádění těchto úkonů nebo měl smluvní vztah s jiným subjektem, který tyto úkony provede a tato oprávnění vlastní.

Kód z číselníku NIPEZ

63712600-9

Název z číselníku NIPEZ

Provozování čerpacích stanic pro motorová vozidla

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

63712600-9

Název z číselníku CPV

Provozování čerpacích stanic pro motorová vozidla

Název předmětu

Provozování čerpacích stanic

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění je VÚ 4854 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou a objekt Žižkových kasáren na ulici Dobrovského 6, 772 00 Olomouc

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProvozování čerpacích stanic63712600-9Provozování čerpacích stanic

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 09. 2023 12:15Uveřejnění účastníků
Detail19. 09. 2023 12:15Uveřejnění výsledku
Detail12. 09. 2023 09:54Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail16. 08. 2023 12:12Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.