VÝMĚNA OSVĚTLENÍ P6 - SKOKANSKÁ

Základní informace


Název zadávacího postupu

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ P6 - SKOKANSKÁ

Systémové číslo NEN

N006/23/V00027037

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00027037

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

392 695,30

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 10. 2023 12:49

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2023 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Lucie

Příjmení

Vilímová

E-mail

lucie.vilimova@gibs.cz

Telefon 1

+420 733676868

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – výměna určené části osvětlení v objektu Zadavatele za účelem snížení spotřeby elektrické energie dle zpracované dokumentace a Výkazu výměr (soupisu prací), které jsou v elektronické podobě přílohou Zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45310000-3

Název z číselníku NIPEZ

Elektroinstalační práce

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

45310000-3

Název z číselníku CPV

Elektroinstalační práce

Název předmětu

Elektroinstalační práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStropní a nástěnná svítidla31524000-5Stropní a nástěnná svítidla
DetailSklenářské, malířské a natěračské práce45440000-3Sklenářské, malířské a natěračské práce

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 05. 2024 13:02Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail21. 11. 2023 08:08Uveřejnění účastníků
Detail21. 11. 2023 08:07Uveřejnění výsledku
Detail31. 10. 2023 12:09Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail10. 10. 2023 12:49Uveřejnění zadávacích podmínek