Město Bechyně

Základní informace


Úřední název

Město Bechyně

IČO

00252069

DIČ

00252069

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 381477010

WWW

www.mestobechyne.cz

E-mail

posta@mestobechyne.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Bechyně

Část obce

Bechyně

Ulice

nám. T. G. Masaryka

Číslo popisné

2

PSČ

39165

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Název účtu

Město Bechyně - ČS

Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

0701467359

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost
Bydlení a občanská vybavenost
Životní prostředí
Zdravotnictví
Sociální služby
Vzdělávání
Veřejný pořádek a bezpečnost
Rekreace, kultura a náboženství
Hospodářské a finanční záležitosti