Promítání reklamního spotu propagujícího pracovní uplatnění v ozbrojených silách ČR

Základní informace


Název zadávacího postupu

Promítání reklamního spotu propagujícího pracovní uplatnění v ozbrojených silách ČR

Systémové číslo NEN

N006/24/V00002399

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00002399

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

otevřená výzva

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 01. 2024 16:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 02. 2024 23:59

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Pavel

Příjmení

Smékal

E-mail

smekalp@army.cz

Telefon 1

+420 973225397

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby promítání videoklipu v délce do 60 vteřin v reklamním bloku, který předchází promítání filmů v kinech. Účelem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy dle § 124 a násl. ZZVZ k nákupu reklamního prostoru s jedním dodavatelem.

Kód z číselníku NIPEZ

79340000-9

Název z číselníku NIPEZ

Reklamní a marketingové služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

79340000-9

Název z číselníku CPV

Reklamní a marketingové služby

Název předmětu

Reklamní a marketingové služby

Textové pole pro popis místa plnění

Česká republika

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:37Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail24. 06. 2024 15:10Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 03. 2024 16:45Uveřejnění účastníků
Detail19. 03. 2024 16:45Uveřejnění výsledku
Detail29. 02. 2024 14:59Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail28. 02. 2024 09:57Uveřejnění oznámení o vyloučení dodavatele
Detail31. 01. 2024 16:54Uveřejnění zadávacích podmínek