Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště České Budějovice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště České Budějovice

Systémové číslo NEN

N006/24/V00005381

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00005381

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 800 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

27. 02. 2024 15:33

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 03. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jana

Příjmení

Mikešová

E-mail

Jana.Mikesova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 384350238

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění zakázky je zpracovávání znaleckých posudků, jejichž obsahem bude ocenění nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice, a to jak cenou zjištěnou dle oceňovacího předpisu, tak cenou v místě a čase obvyklou. Podrobné informace obsahuje Výzva k podání nabídky.

Kód z číselníku NIPEZ

71319000-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby soudních znalců

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

71319000-7

Název z číselníku CPV

Služby soudních znalců

Název předmětu

Služby soudních znalců

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 04. 2024 16:42Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail27. 02. 2024 15:33Uveřejnění zadávacích podmínek