Vybudování spisovny Krajského soudu v Českých Budějovicích v budově L. B. Schneidera 32, Č. Budějovice - realizace

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vybudování spisovny Krajského soudu v Českých Budějovicích v budově L. B. Schneidera 32, Č. Budějovice - realizace

Systémové číslo NEN

N006/24/V00005598

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00005598

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

4 738 668,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 04. 2024 10:04

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 05. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Jiřina

Příjmení

Jiruš Bartošová

E-mail

jirina.jirusbartosova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776399

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou nezbytné vnitřní stavební úpravy pravé části přízemí administrativní budovy L.B.Schneidera 362/32, České Budějovice za účelem vybudování prostor pro uložení spisů Krajského soudu v Českých Budějovicích tak, aby byly splněny současné funkční a technické požadavky na výstavbu v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, § 65 odst. 4.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 04. 2024 10:04Uveřejnění zadávacích podmínek