Vybudování spisovny Krajského soudu v Českých Budějovicích v budově L. B. Schneidera 32, Č. Budějovice - realizace

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailN006-24-V00005598 Vybudování spisovny Krajského soudu v Česk.cerCertifikát19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 Formulář nabídky.docxZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo.docxZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 Projektová dokumentace.zipZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 Informace o prohlídce místa plnění.docxZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 Výkaz výměr - k vyplnění.xlsxZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 6 Plán BOZP.pdfZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 7 Rozhodnutí - Stavební povolení.pdfZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 8 Sdělení - Nabytí právní moci Stavebního povolení.pdfZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný
DetailVýzva k podání nabídky UZSVM_A_13714_2024_SOV.pdfZadávací dokumentace včetně výzvy19. 04. 2024 10:04Dokument není zavirovaný