ÚP ÚL - Rekonstrukce výtahu administrativního objektu OOP Liberec

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Rekonstrukce výtahu administrativního objektu OOP Liberec

Systémové číslo NEN

N006/24/V00007029

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00007029

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 03. 2024 14:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 04. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je výměna stávající výtahové kabiny, úprava strojovny, rozšíření vstupních otvorů, komplexní instalace ovládacích a bezpečnostních prvků – vše v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Agora, architektonický a stavební atelier, spol. s r.o., IČO: 402 30 155, a podmínek smlouvy o dílo. dále přílohy: krycí list čestné prohlášení návrh smlouvy položkový rozpočet a dokumentace a až l Pro plnění veřejné zakázky a pro řádné zpracování nabídky je prohlídka místa plnění zakázky velmi důležitá. Zadavatel stanovil prohlídky místa plnění na adrese nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec, a to na dny: 4. dubna 2024 od 9,00 hod. a 11. dubna 2024 od 14,00 hod.

Kód z číselníku NIPEZ

45313100-5

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž výtahů

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45313100-5

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž výtahů

Název předmětu

Instalace a montáž výtahů

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je administrativní budova v příslušnosti hospodaření ÚZSVM, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž výtahů45313100-5Instalace a montáž výtahů

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 04. 2024 21:19Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail10. 04. 2024 14:17Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail09. 04. 2024 14:19Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 04. 2024 14:16Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail08. 04. 2024 11:00Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail21. 03. 2024 14:37Uveřejnění zadávacích podmínek