ÚP ÚL - rekonstrukce výtahu admin. objektu Liberec - opakovaná

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - rekonstrukce výtahu admin. objektu Liberec - opakovaná

Systémové číslo NEN

N006/24/V00011900

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00011900

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 05. 2024 12:41

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 05. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je výměna stávající výtahové kabiny, úprava strojovny, rozšíření vstupních otvorů, komplexní instalace ovládacích a bezpečnostních prvků – vše v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Agora, architektonický a stavební atelier, spol. s r.o., IČO: 402 30 155, a podmínek smlouvy o dílo. Přípustné jsou pouze následující odchylky odsouhlasené zpracovatelem projektu: - min. rozměry výtahové kabiny (délka, šířka) 1400 x 1100 mm oproti zadávací dokumentaci; - min. šířka vstupního otvoru 900 mm oproti zadávací dokumentaci; - min. nosnost výtahu 600 kg oproti zadávací dokumentaci. POZOR. možné odchylky a je upraven i návrh smlouvy

Kód z číselníku NIPEZ

45313100-5

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž výtahů

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45313100-5

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž výtahů

Název předmětu

Instalace a montáž výtahů

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je administrativní budova v příslušnosti hospodaření ÚZSVM, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž výtahů45313100-5Instalace a montáž výtahů

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 05. 2024 11:11Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail23. 05. 2024 09:13Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail21. 05. 2024 08:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 05. 2024 08:27Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail20. 05. 2024 14:23Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 05. 2024 14:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 05. 2024 13:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 05. 2024 12:41Uveřejnění zadávacích podmínek