Přenosný přístroj pro zkoušení ultrazvukovou technikou phased array

Základní informace


Název zadávacího postupu

Přenosný přístroj pro zkoušení ultrazvukovou technikou phased array

Systémové číslo NEN

N006/24/V00012487

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00012487

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 05. 2024 10:11

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 05. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Hana

Příjmení

Petříčková

E-mail

hana.petrickova@cvrez.cz

Telefon 1

+420 266173175

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této zakázky je dodávka přenosného přístroje pro zkoušení ultrazvukovou technikou phased array (dále jen „dodávka“ či „přístroj“). Součástí dodávky je dále: - doprava přístroje na místo plnění, - předání technické dokumentace dodávky v českém nebo anglickém jazyce, - příslušenství nutné pro správný chod přístroje (napájecí kabely atd.), - protokol o kalibraci přístroje. Podrobná technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace.

Kód z číselníku NIPEZ

38900000-4

Název z číselníku NIPEZ

Různé hodnotící a zkušební přístroje

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

38900000-4

Název z číselníku CPV

Různé hodnotící a zkušební přístroje

Název předmětu

Diagnostické ultrazvukové přístroje

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailDiagnostické ultrazvukové přístroje33124120-2Diagnostické ultrazvukové přístroje

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:10Uveřejnění písemné zprávy
Detail12. 06. 2024 14:02Uveřejnění účastníků
Detail12. 06. 2024 14:02Uveřejnění výsledku
Detail03. 06. 2024 15:19Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail03. 05. 2024 10:11Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


10. 07. 2024 14:4010. 07. 2024 14:40F2024-032013Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka