Rekonstrukce chodníků na ulici třída T. G. Masaryka

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce chodníků na ulici třída T. G. Masaryka

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014595

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014595

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

otevřená výzva

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 067 706,04

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 05. 2024 09:16

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 06. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Veronika

Příjmení

Maršíková

E-mail

zakazky@ceskaskalice.cz

Telefon 1

+420 491490075

Telefon 2

+420 702129357

Předmět


Popis předmětu

Stavba je rozdělena na několik dílčích úseků. První úsek je v ulici třída T. G. Masaryka před budovou rychlého občerstvení, druhý před objektem lékárny, třetí po levé straně před objektem spořitelny. Čtvrtý úsek je v mezikřižovatkovém úseku po pravé straně ulic 28. října a Palackého. U všech úseků dojde k odstranění stávajícího krytu, který bude nahrazen betonovou zámkovou dlažbou tvaru „Íčko“. Po vybourání stávajícího krytu bude provedeno odtěžení stávajících podkladních vrstev na úroveň budoucí budoucí pokládky zámkové dlažby včetně lože. Pokud budou podkladní vrstvy v nevyhovujícím stavu (zahlinění, chybějící vrstva, nehomogenita), dojde k jejich výměně za štěrkodrť z recyklovaných materiálů v tl. 15 cm. O výměně podkladní vrstvy rozhodne TDS spolu s AD a investorem. V místě snížených obrub a vstupů do vozovky bude realizován varovný pás šíře 0,40 m z reliéfní dlažby, který bude lemován speciální dlažbou v minimální šíři 0,25 m. Předmět zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 a příloze č. 6 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 16:16Uveřejnění účastníků
Detail10. 07. 2024 16:15Uveřejnění výsledku
Detail31. 05. 2024 09:16Uveřejnění zadávacích podmínek