HS Staňkov – projektová dokumentace dostavby

Základní informace


Název zadávacího postupu

HS Staňkov – projektová dokumentace dostavby

Systémové číslo NEN

N006/24/V00016978

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00016978

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 066 115,71

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 06. 2024 15:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 06. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Iveta

Příjmení

Ruterlová

E-mail

iveta.ruterlova@hzscr.cz

Telefon 1

+420 950330295

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací (dále jen „PD“) a poskytnutí inženýrské a související činnosti pro dostavbu stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ve Staňkově (dále jen „stanice HZS“) na pozemcích parc. č. st. 550, st. 221 a 678 6, katastrální území Staňkov-ves, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Příslušné stupně PD musí být zpracovány v souladu se „Studií přístavby objektu garáže a nástavby provozní budovy HS Staňkov“ zpracovanou společností MVPP s.r.o. v 04/2023 a „Situací s umístěním věže na sušení požárních hadic“, které jsou uvedeny v příloze č.1 a č.1a zadávacích podmínek č.j. HSPM-1493-2/2024 ÚE.

Kód z číselníku NIPEZ

71221000-3

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické služby pro budovy

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

71221000-3

Název z číselníku CPV

Architektonické služby pro budovy

Název předmětu

Architektonické služby pro budovy

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění (tj. předávání výstupů činnosti dodavatele) je sídlo zadavatele (Kaplířova 2726/9, 320 68 Plzeň 3).

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:13Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail20. 06. 2024 14:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 06. 2024 15:08Uveřejnění zadávacích podmínek