Oprava římsy a okapu budov č.p. 20 a č.p. 1289, Beroun

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava římsy a okapu budov č.p. 20 a č.p. 1289, Beroun

Systémové číslo NEN

N006/24/V00017351

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00017351

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

otevřená výzva

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum zrušení ZP

02. 07. 2024 16:42

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 06. 2024 09:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

02. 07. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zdeňka

Příjmení

Mottlová

E-mail

Zdenka.Mottlova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 225776820

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění Veřejné zakázky je zejména oprava římsy a okapu budovy č.p. 20 na ul. Politických vězňů a budovy č.p. 1289 na ul. Wagnerovo nám., Beroun, ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Beroun. Předmětem plnění zakázky je oprava oplechování říms včetně výměny nadřímsových žlabů u administrativní budovy Politických vězňů č.p. 20/18 a Wagnerovo nám. 1289/2, Beroun. Stávající titanzinkové oplechování bude demontováno a nesoudržné omítky římsy budou odstraněny a opraveny, bude proveden penetrační nátěr, povlaková pojistná hydroizolace na římsy a přilehlé zdi, vyrovnání a vyspádování, položen podkladní pás určený pro pokládku pod plechové krytiny. Následně bude provedena montáž konstrukcí oplechování říms, žlabů, střech před vikýřem a okapních svodů. Součástí akce je i provedení závěrečného úklidu a rovněž odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu. Specifikace konkrétních požadavků je uvedena v Příloze č. 5 Výzvy – Výkaz výměr a Příloze č. 6 - Projektová dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

45453000-7

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a renovační stavební práce

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45453000-7

Název z číselníku CPV

Opravy a renovační stavební práce

Název předmětu

Opravy a modernizace budov

Textové pole pro popis místa plnění

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun, Politických vězňů 20, Beroun. Práce budou prováděny na budově č.p. 20 a č.p. 1289.Prohlídka místa plnění dne 20.6.2024 v 10,oo hodin před vchodem do bud. Politických věz.20, Beroun.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOpravy a modernizace budov45453000-7Opravy a modernizace budov

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 07. 2024 10:41Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail26. 06. 2024 13:26Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail13. 06. 2024 09:37Uveřejnění zadávacích podmínek