Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, IV. etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, IV. etapa

Systémové číslo NEN

N006/24/V00018858

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00018858

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 06. 2024 15:03

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 07. 2024 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Ladislav

Příjmení

Šafr

E-mail

utechov@utechov.cz

Telefon 1

+420 461310088

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je stavba stezky pro chodce a cyklisty, která je navržena od místní komunikace na pozemku parcelního čísla 757/1 po konec katastrálního území ve směru na Moravskou Třebovou na pozemku parcelního čísla 4782 v k.ú. Boršov u Moravské Třebové. Stezka pro chodce a cyklisty je vedena po pravé straně silnice II/368 ve směru na Moravskou Třebovou. Cílem je odklon chodců a cyklistů z frekventované silnice a zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Předmět zakázky je podrobně popsán v projektové dokumentaci a slepém položkovém rozpočtu, které zpracovala v říjnu 2022 Projektová a inženýrská firma Klodner Lubomír, sídlo: Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 455 68 481, autorizace v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, č. autorizace: 0700880, zodpovědný projektant: Lubomír Klodner.

Kód z číselníku NIPEZ

45233162-2

Název z číselníku NIPEZ

Výstavba cyklistických stezek

Hlavní místo plnění

Pardubický kraj

Kód z číselníku CPV

45233162-2

Název z číselníku CPV

Výstavba cyklistických stezek

Název předmětu

Výstavba cyklistických stezek

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ053Pardubický kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail21. 06. 2024 15:03Uveřejnění zadávacích podmínek