Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy v Chabrovicích

Základní informace


Název zadávacího postupu

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy v Chabrovicích

Zadavatel

Obec Skopytce

Systémové číslo NEN

N006/24/V00018905

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00018905

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

28 517 712,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

25. 06. 2024 19:08

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 07. 2024 18:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jan

Příjmení

Lanči

E-mail

jan.lanci@seznam.cz

Telefon 1

+420 607712930

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v kompletní rekonstrukci objektu bývalé školy. Rozsah stavebních prací stanovuje projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná pod názvem „Stavební úpravy objektu č.p. 20 Chabrovice“ vypracovaná společností TA3 Projekt, architektonická a projekční kancelář, 9. května 678, 390 02 Tábor, IČO: 72151897. V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze číslo 2 a v Příloze číslo 3.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 07. 2024 16:45Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail17. 07. 2024 16:43Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail15. 07. 2024 08:53Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail15. 07. 2024 08:52Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail15. 07. 2024 08:50Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail10. 07. 2024 20:54Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Detail10. 07. 2024 20:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail25. 06. 2024 19:08Uveřejnění zadávacích podmínek